Liderlik

 • Liderlik Rolleri: beklentiler, algılar, gerçeklik ve uygulama
 • Liderlik Prensipleri : Görev ve etik bilinci, hedefler, öncelikler
 • Liderlik Fonksiyonu : Atama, sorumluluk, izleme
 • Liderlik Stilleri : Durumsal, Katılımcı, Liderlik Yetkinlikleri
 • Liderlik Enstrümanları : İlan tahtası, görev formu, sözlü iletişim, delegasyon, kalifikasyon

 

Ekip Yönetimi

 • Ekip Çalışması: Sınırlar ve işbirliği, koçluk, işyerinde tatmin
 • Ekip Toplantıları : Hedefler, tüleri, hayata geçirme (yürütme), gözden geçirmeler
 • Çatışma Yönetimi : Çatışma sebepleri, çatışma türleri, çatışma çözümü

 

Motivasyon

 • Stres: Pozitif stres, makul talepler, aşırı talepler
 • Öz-motivasyon: Motivasyonun kaynağı, vizyon, hedefler
 • Ekip Motivasyonu : Motivasyon ve koruma
 • İletişim : Türleri, teknikleri ve modelleri

 

Diploma Tezi: Konuların Hazırlanması

 • Yazılı Hazırlık : Prensipler, türleri
 • Sözlü Hazırlık : Presentasyonlar, teknikler, tamamlayıcı araçlar