Satış ve Müzakere Yönetimi

Permalink

Satış Davranışları ve Teknikleri

Satış Davranışları ve Teknikleri

Program katılımcılara bütünleşmiş bir satış eğitimi sunar; satış sorumlulularının, müşteri ile ilk temastan başlayıp, satışı tamamlayıncaya kadar olan süreçte, bir satış stratejisi oluşturmalarını ve [...]

Permalink

Kişilik Odaklı Satış Teknikleri

Kişilik Odaklı Satış Teknikleri

Kendinizi müşterinin isteklerine adapte etmek gerçek bir zorluk haline gelebilir. Bir müşteriye onun tercihleri doğrultusunda yaklaştığınızdan nasıl emin olabilirsiniz ?

Permalink

Danışmanlık Odaklı Satış ODIR®

Danışmanlık Odaklı Satış ODIR®

Bu eğitim, katılımcılara, müşterilerin taleplerini bilişsel ve bilişsel olmayan ihtiyaçlarının farkına varmalarını sağlayamak sureti ile bir satış metodu oluşturmalarını öğretir. Katılımcılar, her fırsatı doğru [...]

Permalink

Başarılı Danışman – IDAR®

Başarılı Danışman – IDAR®

Bu program teknik danışmanların müşterileri ile iletişimlerinde onların uzman partnerleri haline gelmelerini sağlar. Teknik bir danışmanı, süreçteki zorlukların asıl kaynağını bulabilir hale getirir.

Permalink

Kazan-Kazan Müzakereleri

Kazan-Kazan Müzakereleri

Bu programda katılımcılar şu konuları öğrenirler ve uygulayabilir hale gelirler:
karşılıklı olarak her iki tarafıda tatmin edecek KAZAN-KAZAN anlaşmaları yapmak

Tarafları müzakere içinde problemden uzak [...]