Satış ve Müzakere Yönetimi

Kazan-Kazan Müzakereleri

Win-Win Negotiation

Bu programda katılımcılar şu konuları öğrenirler ve uygulayabilir hale gelirler:

 

karşılıklı olarak her iki tarafıda tatmin edecek KAZAN-KAZAN anlaşmaları yapmak

Tarafları müzakere içinde problemden uzak tutup, ortak kazanç ve ilgi alanlarına yoğunlaşarak, nasıl yaratıcı ve adil çözümler bulacaklarını öğretir bu hedefe ulaşmak için hazırlık aşaması, planlama yapmak ve yapısal düşünmek gerekli ön koşullardır. Fakat bunlar tek başına müzakere sırasında başarıyı garanti etmez.

Süre: 2 – 3 Gün

Katılımcı Sayısı: 6 – 12

Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.

Profesyonel müzakere yürütenler, üst/orta düzey müdürler, satış müdürleri, müşteri hizmetleri müdürleri, satınalma müdürleri, tedarik zinciri ve satınalma uzmanları.

Eğitim boyunca, KAZAN-KAZAN konseptinin yanısıra, müzakere rolleri içinde kaılımcıların iletişimsel tutumları gözlemlenir, gerekli durumlarda kaydedilir.

Sonuçlar Siegel İletişim Analizi Modeli CA® ile karşılaştırılır. Sonuçlar gelişim alanlarına dair net indikasyonlar verir, bunlar da kişiye özel geri bildirim seansları için baz teşkil eder.

Hazırlık

  • Hedefleri ve Geri Çekilmeleri Belirlemek (Kendinizin ve Onlarınkileri)
  • Müzakere edilebilecek konuları, bunların önceliklerini ve sınırlarını belirlemek
  • Kabul ettiğiniz durumların size maliyetini belirlemek

Planlama

  • Kendi güçlü ve zayıf yanlarımızın ve güç dengelerinin değerlendirmesini yapmak
  • Opsiyonlar için planlama yapmak, bunlar için nasıl anlaşma yapacağımızı ve ikna edeceğimizi belirlemek
  • Uzun vadeli başarı ile kısa vadeli başarıyı kıyaslamak

Müzakereyi Yürütmek

  • Başarılı bir müzakere yürütmek için CA® iletişim modelini kullanmak
  • İkna etme, güç dengeleri ve uzlaşma yetkinlikleri
  • Müzakere sürecinde zor durumların (anlaşma-bozucu) üstesinden gelmek
  • Başarılı sonuçlar elde etmek
Program, teorik bilgi ile role playing içeren yoğun pratik egzersizleri birleştirir, role playing ler üzerinde analiz yapabilmek için video ile kayda alınır.

Course Testimonials: 

Related Sales & Negotiation Courses: