Satış ve Müzakere Yönetimi

Danışmanlık Odaklı Satış Programı – ODIR®

ODIR

Bu eğitim, katılımcılara, müşterilerin taleplerini bilişsel ve bilişsel olmayan ihtiyaçlarının farkına varmalarını sağlayamak sureti ile bir satış metodu oluşturmalarını öğretir. Katılımcılar, her fırsatı doğru zamanda kullanmayı öğrenirler, bu şekilde satış alanında daha verimli sonuçlar alırlar ve uzun süreli ilişkiler oluştururlar.

 

Süre:         2 – 3 gün
Katılımcı Sayısı:  6 – 12

Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.

Satış, Satınalma Müdürleri, Müşteri Hesapları Yöneticileri, İç ve Dış Satış Temsilcileri, Müşteri ile direkt temasta bulunan teknik uzmanlar.

Katılımcılar ODIR® modelini etkin şekilde nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Müşterilerin isteklerini daha etkin bir şekilde tanıyıp, bunları ustaıkla nasıl geliştirebileceklerini öğrenirler.

Bu satış tekniği katılımcıların satış becerilerini sonuç alma anlamında daha görünür ve ölçülebilir kılar.

  • Satış sürecinde kendi davranış paternlerinin farkına varmak
  • ODIR® danışmanlık ve satış stratejisini öğrenmek ve uygulamak (Başarının 4 Aşaması)
  • Fayda Beyanları ve Fayda Sunumlarınının uygun kullanımı
  • Müşterileri kişiliklerine göre tanıyabilmek ve buna uygun davranmak
  • İtiraz ve şikayetleri ele almak ve yönetmek
Yoğun pratik egzersizler ile desteklenmiş teorik bilgi aktarımı. Video kaydı ile desteklenmiş role play sonrası geribildirim ve analizler.

Related Sales & Negotiation Courses: