Liderlik Programı

Yöneticiler için “Hitap Etme ve Diyalektik” Programı

Ret&Dialectic

Retorik nedir ?

Retorik, bir kitleye, topluluğa, ekibe hitap etme sanatıdır. Burada amaç, konuşmacının dinleyicileri bilgilendirme, ikna etme ve motive etme yetkinliğini arttırmaktır. Grammer ve akıl yürütme ile birlikte, retorik, hitabet sanatının en eski üç ana dalıdır.

Dialectic Nedir ?

Dialektik, mantıksal akıl yürütme sanatıdır. Aristo öncesinden beri  Retorik’in kardeş disiplini olmuştur.

Retorik gibi dialektikde ikna etme ve mantıksal kanıta dayandırma ile ilgilidir ve verilen bir konu üzerinde farklı iki bakış açısını ve bunları savunmayı ele alır.

Retorikten farklı olarak dialektik argüman üretme, kanıtlama ve mantıksal çıkarıma dayandırma konuları ile sınırlıdır. Duyguların dinleyiciler üzerindeki etkisi diyalektiğin ilgi alanına girmez.

Richard Weaver Hitabeti “Gerçeğin Sanatsal Sunumu” olarak adlandırmıştır.

Peki Siz?

Kendinizi bu dinleyici, ikna etme gücü ve argüman bulmanın mantığı arasındaki çatışmanın ortasında buldunuz…

Bu ilginç eğitime katılın ve kendi retorik ve dialektik yetkinliklerinizi keşfedin. İkna gücünüzü, etkili konuşma yeteneğinizi ve mantıklı akıl yürütme becerinizi mükemmele doğru götürün!

Etkili konuşan bir liderden daha etkili ne olabilir ?

Süre:         3 Gün

Katılımcılar:  6 –  8

Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.

Üst Düzey Sorumlulukları olan Yöneticiler, Kurumsal İletişimden Sorumlu Yöneticiler.
Katılımcılar retorik sanatını öğrenirler ve dialektik bir tecrübe yaşarlar. Diyalektik ile toplum psilolojisi arasındaki bağlantıyı keşfederler. Konuşmacının kişiliği ile dinleyici kitlesinin üzerindeki retorik/diyalektik etkisi arasındaki bağın farkına varırlar.

  • Retorik ve Dialektik sanatının tarihi ve gelişimi
  • Bir konuşmacıyı değerlendirmek için temel kriterler
  • Retorik sanatının farklı tip konuşmalara uygulanması
  • Dialektik uyuşmazlıkta tez ve anti-tez
  • “Akademik Uyuşmazlığın” analitik şekilde dinlenmesi
  • “İletişim yetkinliği” ile “Eleştirme Yetkinliği” arasındaki farklar
  • İkna etme teknikleri ile yetkinlikler ve güç arasındaki ilişki
  • Sosyal ve a-sosyal iletişim
  • Öz-imaj, sosyal-imaj ve Ortalanmış Kişilik
  • Nefes ve Konuşma Teknikleri

Kısa teorik açıklamaları takiben yoğun pratik egzersizler ve vaka çalışmaları yapılır. Geri bildirim ve analizler gerekirse video kayıları ile desteklenir.

Lütfen Dikkat :

Bu eğitim kişinin kendi kişiliğini ortaya koymasını normalden daha fazla istemesini gerektirir.

Related Leadership Courses: